Opið í dag 10:00-18:00
Ormsson / Samsung setrið / Bang & Olufsen
530-2800

Skilmálar

 

1. SKILMÁLAR:

Þessir skilmálar gilda um sölu á vörum og þjónustu Ormsson ehf til neytanda.  Skilmálarnir eru staðfestir með staðfestingu á kaupum og greiðslu fyrir viðskiptin.

2. SKILGREININGAR:

Seljandi er Ormsson ehf. kt. 530509-0360.  Kaupandi er sá aðili sem skráður er sem kaupandi á reikning.  Kaupandi verður að vera a.m.k. 16 ára.

3. SKILARÉTTUR - VÖRUSKIL:

Heimilt er að skila vörum og fá inneignarnótu fyrir upphæðinni gegn því að varan sé ónotuð og í heilum óopnuðum umbúðum innan 14 daga frá staðfestum kaupum.  Staðfesta þarf vörukaup með því að sýna kassakvittun eða reikning.  Skilaréttur er að öðru leyti skv. lögum um neytendakaup hverju sinni.  Ekki er hægt að skila vörum sem eru sérpantaðar.

4. PÖNTUN:

Pöntun er bindandi þegar kaupandi hefur staðfest pöntun. Seljandi áskilur sér rétt til að afturkalla pantanir sem ekki berst greiðsla fyrir innan tveggja sólarhringa.

5. UPPLÝSINGAR:

Upplýsingar um vörur gefur seljandi upp eftir bestu vitund, með fyrirvara um innsláttarvillur í texta, galla eða bilanir.  Seljandi áskilur sér rétt til að afturkalla pantanir í heild eða að hluta ef að viðkomandi vara er uppseld, skemmd eða gölluð.  Seljandi mun upplýsa kaupanda um allt slíkt eins fljótt og kostur er, og hugsanlega koma með tillögu að annari vöru sem kaupanda gefst kostur á að samþykkja eða hafna.

6. VERÐ OG VERÐBREYTINGAR:

Öll verð eru gefin upp í íslenskum krónum með virðisaukaskatti og birt með fyrirvara um innsláttarvillur.  Verðbreytingar geta orðið fyrirvaralaust t.d. vegna rangra upplýsinga eða skráningar.  Verðbreytingar sem gerðar eru eftir að pöntun er staðfest eru ekki afturkræfar nema í ljós komi að um innsláttarvillu eða ranga skráningu hafi verið að ræða.

7. GREIÐSLUR:

Greiðslu má inna af hendi með nokkrum aðferðum:  Bankamillifærslu, greiðslu með kreditkorti og með raðgreiðslum.  Ef greiðsla fyrir vefpöntun berst ekki innan tvegga sólarhringa áskilur seljandi sér rétt til að afturkalla pöntunina.  Sjá nánar í flipanum "Greiðsluleiðir".

8. AFHENDINGAR:

Seljandi afhendir vörur skv. þeim skilmálum sem settir eru fram undir flipanum "afhendingamátar" hér á vefnum, eftir staðfestingu pöntunar og móttöku greiðslu. Verði töf á afhendingu mun seljandi reyna að upplýsa kaupanda sem allra fyrst um allt slíkt og ástæður þess.

9. RÉTTUR VIÐ GALLA EÐA VÖNTUN:

Komi upp galli eða vöntun við móttöku sendingarinnar þarf tilkynning um slíkt að berast sem fyrst til seljanda, símleiðis eða með tölvupósti.  Réttur kaupanda til bóta er skv. lögum um neytendakaup nr. 48 / 2003.  Ath. að ef um fyrirtæki er að ræða eiga við lög um lausafjárkaup nr. 50 / 2000

10: PERSÓNUVERND:

Seljandi fer með allar upplýsingar sem algört trúnaðarmál og eru þær eingöngu nýttar til að klára viðkomandi viðskipti.  Upplýsingar um greiðslukortanúmer koma ekki til seljanda heldur eru á afmörkuðu vefsvæði viðkomandi greiðsluþjónustu.

11. EIGNARÉTTUR:

Seldar vörur eru eign seljanda þar til kaupverð er að fullu greitt.

12: ÚRLAUSNIR:

Komi til vandamála varðandi viðskiptin sem ekki er unnt að leysa milli aðila má bera viðkomandi mál undir Kærunefnd þjónustu og lausafjárkaupa hjá Neytendastofu. Ef allt þrýtur má leita til dómstóla í íslenskri lögsögu og lögsagnarumdæmi seljanda.

---

Upplýsingar um ábyrgðarskilmála Ormsson ehf má finna undir flipanum "Ábyrgðaskilmálar"

Nánari upplýsingar og fyrirspurnir: netverslun@ormsson.is